Evenemang

Regeringen har enligt 2 kap. 15 § ordningslagen möjlighet att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om det är nödvändigt för att motverka en epidemi.

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Regeringen har fattat beslut om en förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Förordningen gäller från den 29 mars. Sedan tidigare gäller förbud mot att hålla allmänna sammankomster med fler än 500 personer.

Vad som avses med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar framgår av 2 kap. 1–3 §§ ordningslagen. Till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar räknas inte skolor, förskolor, bibliotek, fritidsgårdar och simhallar.

Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med regeringens meddelade förbud.

Läs mer på Polisens webbplats om vad som menas med allmän sammankomst, offentlig tillställning och vilka sammankomster som inte omfattas av förordningen 

Evenemang och möten i Lunds kommun planeras till senare datum

Olika evenemang och möten som Lunds kommun arrangerar under våren 2020 påverkas av myndigheternas rekommendationer, arbetsbelastning och andra omständigheter i samband med coronaviruset.

Lunds kommun vill inte ställa in arrangemang helt utan ambitionen är att genomföra dem digitalt eller att genomföra dem fysiskt under hösten 2020.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se