Coronaviruset och covid-19

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi har en god hantering av situationen och är förberedda på att med omedelbar verkan kunna ändra inriktning utifrån att myndigheternas rekommendationer ändras. Kommunens fokus är att skydda de äldre och andra som tillhör riskgrupperna samt att säkerställa samhällskritisk verksamhet.

Lunds kommun följer myndigheternas rekommendationer och gör förebyggande och förberedande åtgärder i arbetet med coronaviruset. 

Löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Bekräftad information om coronaviruset på krisinformation.se

För dig som vill ha hjälp

Tllhör du en riskgrupp och vill ha stöttning med vardagsärenden?

Information om vilken hjälp du kan få

Förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem

Lunds kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det betyder att friska barn och elever kan gå till förskolan och skolan som vanligt. Men är du sjuk eller har symtom ska du stanna hemma ända till två dagar efter tillfrisknande.

Detta gäller för förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem

Kommunala gymnasieskolor och vuxenutbildningen

Lunds kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning följer myndigheternas rekommendationer.

Detta gäller för gymnasieskola och vuxenutbildning

Seniorer och riskgrupper

Folkhälsomyndigheten råder alla över 70 år att stanna hemma och inte röra sig i folksamlingar, samt att begränsa sina nära kontakter med andra. Lunds kommuns fokus är att skydda de äldre och andra riskgrupper och det finns tydliga rutiner för att minska smittspridningen bland både brukare och personal.

Information om seniorer och riskgrupper

Näringsliv och företagare

Lunds kommun har vidtagit åtgärder för att minska de negativa effekterna för näringslivet. 

Samlad information för företagare med anledning av coronaviruset och covid-19

Smittskyddsåtgärder på serveringsställen

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft 1 juli 2020 och gäller året ut. 

Information om lagen och hur du anmäler synpunkter på serveringsställen

Eget ansvar på allmänna platser

På platser som gator och torg, butiker, bussar och tåg samt badstränder och bassängbad gäller den enskildes egna ansvar för att förhindra smittspridning. Varken kommuner eller länsstyrelser har för närvarande tillsynsansvar vid risk för smittspridning på grund av trängsel. 

Föreningar och idrottsorganisationer

Lunds kommun har vidtagit åtgärder för att minska de negativa effekterna för föreningslivet. Här hittar du information om vilket stöd som finns.

Samlad information för föreningar och idrottsorganisationer med anledning av coronaviruset och covid-19

Information om evenemang, möten och andra arrangemang

För dig som vill hjälpa till

Vill du stötta behövande eller jobba hos oss på Lunds kommun?

Information om hur du kan hjälpa till