Kontakta ledningsgruppen, vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningsdirektör
Anna Borgius
E-post: anna.borgius@lund.se
Telefon: 046-359 82 02

HR-chef
Ann-Kristin Blomberg
E-post:annkristin.blomberg@lund.se
Telefon: 046-359 82 42

Ekonomichef
Bo Svensson
E-post:bo.svensson@lund.se
Telefon:046-359 83 60

Myndighetschef
Lena Carlereus
E-post: lena.carlereus@lund.se
Telefon:046-359 63 66

Kvalitetschef
Susanne Berg
E-post:susanne.berg@lund.se
Telefon: 046-359 76 12

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Susanne Leijon
E-post:susanne.leijon@lund.se
Telefon:046-359 54 91

Verksamhetschef hemvård, rehabilitering och service för seniorer
Niclas Snygg
E-post:niklas.snygg@lund.se
Telefon:046-359 82 73

Verksamhetschef för särskilt boende
Veronica Welin
E-post:veronica.welin@lund.se
Telefon:046-359 83 42

Verksamhetschef boende och habilitering för personer med funktionsnedsättning
Helene Hellström
E-post:helene.hellstrom@lund.se
Telefon:046-359 62 00

Verksamhetschef stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning
Anne Bing Tingström
E-post:anne.bingtingstrom@lund.se
Telefon:046-359 82 20

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se