Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att ge stöd, service och omvårdnad till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp i din dagliga livsföring så är du välkommen att kontakta oss.

Verksamhetsplan och internbudget för år 2019

Årsanalys år 2018

Ansökan

Om du vill ansöka om hemvård, särskilt boende eller insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till vissa med funktionsnedsättning (LSS), kontaktar du en av våra biståndshandläggare/LSS-handläggare.

Valfrihet

I Lunds kommun tillämpar vi valfrihet inom hemvården, daglig verksamhet, personlig assistans och ledsagar- avlösarservice, vilket innebär att du själv kan välja vem som utför dina insatser.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se