Kontakta ledningsgruppen, tekniska förvaltningen

Nedan kan du läsa om kontaktpersoner.

Tf Teknisk direktör/ Administrativ chef
Heléne Öhrström
Telefon: 046-359 64 30

Kontakt

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se