Kontakta ledningsgruppen, stadsbyggnadskontoret

Om du är osäker på vem som bäst besvarar din fråga, kan du skicka e-post till stadsbyggnadskontoret@lund.se

Stadsbyggnadsdirektör
Marcus Horning
E-post: marcus.horning@lund.se
Telefon: 046-359 99 26

Översiktsplanchef och ansvarig för strukturavdelningen
Cecilia Hansson
E-post: cecilia.hansson@lund.se
Telefon: 046-359 58 05

Planchef och ansvarig för planavdelningen
Ole Kasimir
E-post:ole.kasimir@lund.se
Telefon: 046-359 63 74

Stadsarkitekt och ansvarig för bygglovsavdelningen
Malin Sjögren
E-post:malin.sjogren@lund.se
Telefon:046-359 58 41

Stadsingenjör och ansvarig för lantmäteriavdelningen
Jonas Andreasson
E-post: jonas.andreasson@lund.se
Telefon: 046-359 59 02

Administrativ chef
Anna Vroland
E-post: anna.vroland@lund.se
Telefon: 046-359 89 22

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se