Kontakta ledningsgruppen, socialförvaltningen

Socialförvaltningens ledningsgrupp består av följande medlemmar:

Socialdirektör
Annika Pettersson

Chef, verksamhetsområde barn, unga och familj
Inger Wallin Fröman

Chef, verksamhetsområde flykting
Karin Säfström

Chef, verksamhetsområde socialpsykiatri
Åsa-Marie Sundström, vikarie för Anna Burston

Chef, verksamhetsområde vuxen
Ricardo Espinoza

Ekonomichef
Filippa Mellbourn

Chef, resurs & utveckling
Johan Larsson Boström

HR-funktion
Johanna Knuthson

Kommunikationsfunktion
vakant

Nämndsekreterare
Boel Hansson

Samtliga nås via kommunens växel. Se under Kontakt nedan.

Kontakt

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se