Kontakta ledningsgruppen, socialförvaltningen

Socialdirektör
Annika Pettersson

Chef, verksamhetsområde barn, unga och familj
Inger Wallin Fröman

Chef, verksamhetsområde flykting
Karin Säfström

Chef, verksamhetsområde socialpsykiatri
Anna Burston

Chef, verksamhetsområde vuxen
Ricardo Espinoza

Ekonomichef
Filippa Mellbourn

Chef, resurs & utveckling
Johan Larsson Boström

HR-chef
Annika Jonasson

Kommunikatör
Anna Scholtz

Nämndsekreterare
Boel Hansson

Samtliga nås via kommunens växel. Se under Kontakt nedan.

Kontakt

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se