Kontakta ledningsgruppen, socialförvaltningen

Socialförvaltningens ledningsgrupp består av följande medlemmar:

Socialdirektör
Annika Pettersson

Chef, verksamhetsområde barn, unga och familj
Inger Wallin Fröman

Chef, verksamhetsområde socialpsykiatri
Anna Burston

Chefer, verksamhetsområde vuxen och flykting
Ricardo Espinoza och Karin Säfström

Ekonomichef
Filippa Mellbourn

Chef, resurs & utveckling
Johan Larsson Boström

HR-funktion
Marie Eldh Holmkvist

Kommunikationsfunktion
Ulrika Brink

Nämndsekreterare
Boel Hansson

Samtliga nås via kommunens växel. Se under Kontakt nedan.

Kontakt

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se