Kontakta ledningsgruppen, serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen är organiserad i stab och tre affärsområden. I förvaltningsledningen sitter följande personer:

Servicedirektör
Pål Svensson
E-post: pal.svensson@lund.se

Stabschef
Rebecka Kärrholm, stabschef
E-post: rebecka.karrholm@lund.se

Miljösamordnare och verksamhetsutvecklare
Anne Pivén
E-post: anne.piven@lund.se

Ekonomichef
Alma Hodzic
E-post: alma.hodzic@lund.se

Kommunikatör
Thobias Ligneman
E-post: thobias.ligneman@lund.se

Fastighetschef, Lundafastigheter
Jonna Myrebris
E-post:jonna.myrebris@lund.se

Entreprenadchef, Markentreprenad
Ingrid Edling
E-post:ingrid.edling@lund.se

Måltidschef, Måltidsservice
Johanna Ahl
E-post:johanna.ahl@lund.se

Kontakt

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se