Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen har i uppgift att tillgodose övriga kommunala förvaltningars och bolags behov av service. Vi är organiserade i en stab och tre affärsområden.

Staben

Staben arbetar med, att på ett effektivt och tydligt sätt, utveckla och stötta förvaltningens verksamhet. Staben omfattar servicedirektören, ett antal stödfunktioner samt en ekonomistab.

Lundafastigheter

Lundafastigheter planerar, bygger, förvaltar och underhåller förskolor, skolor, idrottshallar, brandstationer, butiks- och kontorslokaler för andra kommunala verksamheter och bolag, däribland Lunds nya kommunhus Kristallen (bilden).

* Fastighetschef:Jonna Myrebris
* Antal medarbetare: cirka 150
* Antal objekt: 445
* Årsomsättning: cirka 1 miljard kronor

Markentreprenad

Markentreprenad ansvarar för anläggning, skötsel och underhåll av utemiljö i hela Lunds kommun. Vi tar hand om parker, gator, torg, naturområden, skolor och förskolor. Vi jobbar också med anläggning och drift av VA och fjärrvärme, och har beredskap dygnet runt för vattenläckor, snöröjning, stormskador och andra hinder som kan dyka upp. Vi ansvarar också för kommunens fordonspark, internpost och tryckeri samt specialtransporter för särskolelever.

* Entreprenadchef: Ann Fröström (tf)
* Antal medarbetare: 180 (plus säsongsanställda)
* Årsomsättning: cirka 300 miljoner kronor

Måltidsservice

Måltidsservice tillagar mat och transporterar måltider inom förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreboenden. Måltidsservices affärsidé är att på ett kostnadsmedvetet sätt tillaga och leverera välsmakade, näringsrika och kvalitetssäkrade måltider. Måltidsservice är ledande bland svenska kommuner när det gäller inköp av ekologiska livsmedel med mål att år 2020 enbart använda ekologiska livsmedel.

* Måltidschef: Johanna Ahl
* Antal medarbetare: 150
* Antal kök 24 (varav 22 tillagningskök och 2 mottagningskök)
* Årsomsättning: 144 miljoner kronor.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/serviceforvaltningen

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Bryggaregatan 23, Lund

Telefonfelanmälan: 046-359 51 08
Telefontid för felanmälan: vardagar kl. 811 och kl. 1315
Telefonakuta fel Larmcentralen: 046-359 40 40

Markentreprenad

Serviceförvaltningen

Besöksadress: Råbyvägen 33, Lund
Telefon,reception: 046-359 52 44
Fax,Råbyvägen: 046-13 72 58
E-post:markentreprenad@lund.se

Måltidsservice

Serviceförvaltningen

Besöksadress staben: Brotorget 1, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
Faxstaben: 046-18 86 28