Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen lyder under miljönämnden och består av 30 personer med en bred kompetens inom verksamhetens ansvarsområde.

Förvaltningen arbetar med miljöfrågor inom följande områden:

  • miljöskydd
  • hälsoskydd
  • livsmedelshantering

I arbetet ingår bland annat strategiarbete, förebyggande arbete, miljöövervakning, tillsyn och information till enskilda och företag.

Vi handlägger till exempel frågor rörande livsmedel, buller, avfall, kemikalier, bekämpningsmedel, fukt, mögel, vatten- och avlopp, hygieniska behandlingslokaler, bad, skolor, förskolor, industri, luftkvalitet med mera.

Kontakta ledningsgruppen på Miljöförvaltningen

Miljödirektör
Björn Berséus
Telefon: 046-359 52 60
E-post: bjorn.berseus@lund.se

Biträdande miljödirektör
Rolf Erlandsson
Telefon: 046-359 64 92
E-post: rolf.erlandsson@lund.se

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se