Kontakta ledningsgruppen, Lunds Renhållningsverk

Renhållningsdirektör
Erik Rånlund
Telefon: 046-359 53 85

Driftchef
Anna Wilhelmsson Göthe
Telefon: 046-359 53 96

Ekonomi- och kundtjänstchef
Agneta Ingemarsson
Telefon: 046-359 53 87

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00