Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk har länge arbetat aktivt för att utveckla avfallshanteringen och underlätta för enskilda och företag att källsortera sitt avfall.

Vi arbetar utifrån målsättningen att erbjuda lösningar som är anpassade till kundens behov. Detta kombinerat med att spara resurser och skydda miljön.

Kontakta ledningsgruppen på Lunds Renhållningsverk

Renhållningsdirektör
Therese Fällman
Telefon: 046-359 53 85

Ekonomi- och kundtjänstchef
 
Agneta Ingemarsson
Telefon: 046-359 53 87

Driftchef
Peter Månsson
Telefon: 046-359 53 03

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se