Lunds renhållningsverk

Lunds renhållningsverk arbetar för att utveckla avfallshanteringen i Lunds kommun och underlätta för medborgare och verksamheter att källsortera sitt avfall.

Kontakta Lunds renhållningsverk

Renhållningsdirektör
Therese Fällman
Telefon: 046-359 53 85

Avdelningschef, administration och service 
Agneta Ingemarsson
Telefon: 046-359 53 87

Avdelningschef, drift  
Peter Månsson
Telefon: 046-359 53 03


Har du frågor om ditt abonnemang eller våra tjänster, kontakta kundtjänst på
renhallningsverket@lund.se eller telefon 046-359 53 90.