Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk har länge arbetat aktivt för att utveckla avfallshanteringen och underlätta för enskilda och företag att källsortera sitt avfall.

Avfallsmängderna ökar och kraven skärps på återvinning och avfallsbehandling. Det ställer höga krav på kompetens och bra insamlingssystem.

Vi arbetar utifrån målsättningen att erbjuda lösningar som är anpassade till kundens behov. Detta kombinerat med att spara resurser och skydda miljön.

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se