Kontakta ledningsgruppen, kultur- och fritidsförvaltningen

Förvaltningschef
Urban Olsson
Telefon: 046-359 52 14

Tf Administrativ chef
Lina Heimer
Telefon: 046- 359 90 72

Fritid- och idrottschef
Dan Kanter
Telefon: 046- 359 53 57

Kulturchef
Annika Eklund
Telefon: 046- 359 51 67

Bibliotekschef
Karin Bergendorff
Telefon: 046-359 58 45

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se