Kultur- och fritidsförvaltningen

En stark kultur- och fritidsverksamhet bidrar till god livskvalité och är viktig för utvecklingen av stimulerande livsmiljöer i kommun och region.

Kultur- och fritidsförvaltningen abetar med verksamheterna bibliotek, kultur, fritid och idrott. Förvaltningen samordnar även de kommunövergripande ungdomsfrågorna.

Bibliotek

Folkbiblioteken i Lund består av Stadsbiblioteket, nio stadsdelsbibliotek, Skolbibliotekscentralen och en biblioteksbuss. Bibliotekens uppdrag är att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja läsning, tillgång till litteratur, utbildning, forskning och kulturell verksamhet i övrigt. De ska vara öppna och tillgängliga för alla med särskilt fokus på barn, unga och andra prioriterade grupper. Biblioteken har en omfattande programverksamhet för alla åldrar och olika former av uppsökande verksamhet spelar en viktig roll.

Kultur

Kulturs främsta uppdrag är att stötta och utveckla kultur- och konstlivet i hela Lunds kommun och att synliggöra utbudet för lundabor och besökare. Kultur är också ansvariga för vissa arrangemang under året, t ex Sommarlund, Vinterlund och Kulturnatten. Ansiktet utåt är Biljettbyrån där allmänheten både kan få information om kulturutbudet och boka biljetter. Inom kulturområdet återfinns Kulturskolan Lund, Lunds Konsthall, Kulturstöd, Lunds Stadsteater och Lunds Stadshall.

Fritid/öppen ungdomsverksamhet

Målet med den öppna ungdomsverksamheten är att möta målgruppen (ungdomar 12-25 år) där de befinner sig. Fritidsledarna arbetar mobilt och flexibelt på många arenor, såväl dagtid som kvällar och helger. Därutöver finns fasta mötesplatser, både i Lunds tätort och i de östra kommundelarna, där verksamheten skapas och utgår från ungdomarnas intressen.

Idrott

Idrott tillhandahåller ändamålsenliga idrottsanläggningar i form av idrottshallar, idrottsplatser och specialanläggningar för allmänhet och föreningsliv. Lokalerna bokas och hyrs ut kvällstid och helger utifrån årligen fastställda taxor. Idrott har även en viktig funktion att stimulera unga och vuxna att vara fysiskt aktiva på sin fritid, bland annat genom stöd till idrottsföreningar. Därför satsar Lunds kommun på att ha ett rikt och varierande utbud av motionsspår, utegym, spontanidrottsplatser, friluftsbad och vårt äventyrsbad Högevall. Utöver detta finns utsökta möjligheter till friluftsliv, inte minst i natur- och friluftsområdet Skrylle.

Kontakta ledningsgruppen på kultur- och fritidsförvaltningen

Förvaltningschef
Urban Olsson
Telefon: 046-359 52 14

Administrativ chef
Michael Holmkvist
Telefon: 046- 359 43 20

Fritid- och idrottschef
Dan Kanter
Telefon: 046- 359 53 57

Kulturchef
Annika Eklund
Telefon: 046- 359 51 67

Bibliotekschef
Karin Bergendorff
Telefon: 046-359 58 45

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se