Kontakta ledningsgruppen, kommunkontoret

Kommunkontorets ledningsgrupps kontaktuppgifter.

Ledning

E-postadresser till personalen = förnamn.efternamn@lund.se alternativt skicka meddelandet till kommunkontoret@lund.se för vidarebefordran till rätt person.

Biträdande kommundirektör
Carin Hillåker
Telefon: 046-359 50 12

Administrativ chef
Jesper Jacobsson
Telefon: 046-359 59 26

Ekonomidirektör
Henrik Weimarsson
Telefon: 046-359 50 28

HR-direktör
Johanna Holmberg
Telefon: 046-359 53 25

IT-chef
Åsa Melvanius
Telefon: 046-359 61 53

Kommunikationschef
Johanna Davander
Telefon: 046-359 84 22

Chef för strategiska utvecklingsavdelningen
Britt Steiner
Telefon: 046-359 63 98

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se