Kontakta ledningsgruppen, barn- och skolförvaltningen

Skoldirektör
Jytte Lindborg
Telefon: 046-359 60 78
E-post: jytte.lindborg@lund.se

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se