Barn- och skolförvaltningen

Barn- och skolförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola och barnomsorg i Lunds kommun.

Kontakta barn- och skolförvaltningen

Förvaltningsbrevlåda
barnochskola@lund.se

Skoldirektör
Jytte Lindborg
Telefon: 046-359 60 78
E-post: jytte.lindborg@lund.se

Verksamhetschef för förskoleverksamheten
Aleksandra Rodenkrans Hagström
Telefon: 046-359 61 52
E-post: aleksandra.rodenkranshagstrom@lund.se

Verksamhetschef för grundskoleverksamheten
Serene Rosberg
Telefon: 046-359 61 48
E-post: serene.rosberg@lund.se

Ekonomichef
André Levin
Telefon:046-359 83 80
E-post: andre.levin@lund.se

Kvalitets- och myndighetschef
Linda Abrahamsson
Telefon: 046-359 61 54
E-post: linda.abrahamsson@lund.se

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se