Barn- och skolförvaltningen

Barn- och skolförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola och barnomsorg i Lunds kommun.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se