Förvaltningar

Varje nämnd har en förvaltning med anställda medarbetare. Förvaltningen utför det arbete som nämnderna har beslutat om. Varje nämnd har en förvaltning med anställda medarbetare. Förvaltningen utför det arbete som nämnderna har beslutat om.

Nämnderna sätter politiska mål för sitt ansvarsområde

Nämnderna väljs av kommunfullmäktige, som även bestämmer vilket område varje nämnd ansvarar för samt fastställer de övergripande målen. Nämndernas viktigaste uppgift är att ”bryta ner” de övergripande målen till det egna ansvarsområdet.

Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde.

Förvaltningarna utför det arbete nämnderna beslutat

Varje nämnd har en förvaltning som består av anställda medarbetare. Till exempel har byggnadsnämnden en förvaltning som heter stadsbyggnadskontoret. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om, och förvaltningarna är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden.