Lunds kommuns parkerings AB

Lunds kommuns parkerings AB är ett helägt kommunalt parkeringsföretag. Vi erbjuder attraktiva parkeringsmöjligheter inom staden Lund samt har som uppgift är göra Lund tillgängligt.

LKP AB äger idag sju parkeringsanläggningar med sammanlagt cirka 3100 platser. Bolaget förvaltar i övrigt cirka 2900 p-platser i anläggningar av varierande storlek. Utöver detta hjälper vi ett fåtal fastighetsägare med sin parkering. Bolagets anläggningar är strategiskt placerade och lätta att nå ifrån alla infarter till Lund.

Vi tillhandahåller och kan erbjuda:

  • Fast kontraktsplats
  • Korttidsparkering
  • Differentierade periodkort
  • andra kundlösningar som exempelvis elbils-plats

Vi verkar för staden och som kommunalt ändamål har vi att lösa parkeringsfrågan och därmed understödja stadsutvecklingen. Vår uppgift i ändamålet blir att anordna, förvalta och upplåta parkeringsmöjligheter i Lund.

Hos oss är du alltid välkommen om det är något du undrar över.

Välkommen till oss!

Relaterad information