Kraftringen

Kraftringen levererar energi, tjänster med energianknytning samt el- och kommunikationsnättjänster i Lund och Lomma med omnejd. Energislagen är fjärrvärme, naturgas och fjärrkyla.

Kraftringen är ett energibolag som ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma.

Verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av el, gas, värme och kyla, samt energirelaterade tjänster inom service, kommunikation och entreprenader.

Kraftringen har runt 400 anställda och cirka 300 000 kunder. Omsättningen uppgår till cirka 3 miljarder kronor.

Relaterad information