Bolag och kommunalförbund

Lunds kommuns helägda bolag är sedan december 2019 samlade i en bolagskoncern under moderbolaget Lunds Rådhus AB.

Bolagskoncernen ska göra det lättare för kommunen att styra de helägda bolagen och bidra till en effektivare ekonomisk förvaltning samtidigt som bolagskoncernen skapar förutsättningar för att kunna genomföra gemensamma strategiska satsningar.

Lunds kommunkoncern - Organisation

Illustration med organisationsschema över koncernen. Bolagen beskrivs i texten på sidan.

Organisation och styrning av kommunkoncernen som pdf-dokument

Kommunen har fyra helägda bolag, Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF), Lunds Parkering AB (LKP), Fastighets AB Lunds Arena och Visit Lund AB. Dessutom är kommunen delägare i flera bolag, bland annat energibolaget Kraftringen AB. Kommunen samarbetar också med andra kommuner inom räddningstjänsten och inom vatten- och avloppsområdet.

Helägda bolag

Lunds kommuns parkerings AB (LKP)

Lunds kommuns parkerings AB (LKP) är ett helägt kommunalt parkeringsföretag. LKP AB äger idag sju parkeringsanläggningar med sammanlagt cirka 3 100 platser. 

Mer om LKP på deras hemsida

Lunds kommuns fastighets AB (LKF)

Lunds kommuns fastighets AB (LKF) är ett helägt kommunalt bostadsföretag. LKF har bostäder i Lunds stad, Dalby, Södra Sandby, Veberöd, Genarp och Revinge.

Lunds Kommuns Fastighets AB är ett helägt kommunalt bostadsföretag. LKF:s uppgift är att erbjuda Lundaborna bostäder till ett konkurrenskraftigt pris.

Mer om LKF på deras hemsida

Fastighets AB Lunds Arena

Verksamheten omfattar fastighetsförvaltning av den ägda fastigheten Klostergården 1:24 i Lund, som i sin helhet är uthyrd till Stiftelsen Arenan enligt ett tioårigt hyresavtal. 

Visit Lund AB

Bolagets uppdrag blir att värva, utveckla och genomföra publika evenemang, värva möten och kongresser till Lund. Visit Lund ska också tillhandahålla behovspassat värdskap och koordinera samverkan mellan anläggningar i kommunen.

Mer om Visit Lund AB finns i sammanfattningen från kommunfullmäktiges beslut i december 2019

Delägda bolag

Kraftringen

Kraftringen levererar energi, tjänster med energianknytning samt el- och kommunikationsnättjänster i Lund och Lomma med omnejd. Energislagen är fjärrvärme, naturgas och fjärrkyla. Kraftringen är ett energibolag som ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma.

Mer om Kraftringen

Kommunalförbund

Lunds kommun har inlett ett samarbete med andra kommunen inom räddningstjänsten (Räddningstjänsten Syd) och inom vatten- och avloppsområdet (VA SYD). Kommunen har utsett politiker som ska ingå i de styrande organen för dessa organisationer.

Mer om samarbetetet inom kommunalförbundet

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se