Utbildningsnämnden – aktuella beslut i september 2021

1 oktober, 2021

Spetsutbildning med inriktning historia och tilläggsanslag för åtgärder med anledning av coronapandemin. Detta var några av de ärenden som utbildningsnämnden fattade beslut om under läsårets första möte 29 september.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Utbudet av nationella program kompletteras inför läsåret 2022/23

Skolledningen vid Katedralskolan initierade under läsåret 2020/21 en översyn av Samhällsvetenskapsprogrammet särskild variant historia (spetsutbildning). Antagning till utbildningen pausades inför läsåret 2021/22.

På uppdrag av nämnden har utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag på komplettering av utbudet av gymnasieutbildningar inför läsåret 2022/23. Kompletteringen består av ett förslag till en reformerad spetsutbildning inom Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning historia vid Katedralskolan.

Utbildningsnämnden beslutade om en komplettering av det preliminära utbudet av nationella program avseende reformerad spetsutbildning inom samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning historia. Beslutet gäller förutsatt ett godkännande från Skolverket.

En spetsutbildning ger elever en bredd och en fördjupning inom gymnasieskolans kurser och möjligheten att läsa högskolekurser. Utbildningarna är riksrekryterande och alla i hela landet kan söka till dem.

Tilläggsanslag för åtgärder med anledning av coronapandemin

Skolorna inom utbildningsförvaltningen har varit utsatta för stora påfrestningar under pandemitiden. De arbetar nu med kompensatoriska insatser för att motverka långsiktiga negativa effekter. Kommunstyrelsen föreslår att utbildningsnämnden beviljas ett tilläggsanslag på 2 miljoner kronor, varav 1 miljon avser vuxenutbildningen.

Utbildningsnämnden fattade beslut om att tilläggsanslaget till vuxenutbildningen ska användas för att påskynda genomströmningen, korta köer och möjliggöra investeringar i digitala hjälpmedel. Utbildningsnämnden beslutade även att eftersom det är stora skillnader mellan skolorna avseende vilka insatser som behövs och omfattningen av dessa ska den andra miljonen av tilläggsanslaget ska gå till kartläggning av behov för att tidigarelägga och utöka insatserna på skolorna. Fördelning av resurser görs förutsatt att kommunstyrelsen fattar beslut om extra tilldelning.

Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden