Kommunens organisation

Så här är kommunens verksamhet organiserad.

Lunds Kommuns organisation - skiss över nämnder-bolag-förvaltningar

 

 

I Lunds kommun finns det 14 nämnder och styrelser. Varje nämnd/styrelse har en förvaltning, förutom överförmyndarnämnden, valnämnden, krisledningsnämnden och Habostyrelsen, vars förvaltning sköts av kommunkontoret.

Ladda ner eller se organisationsskissen i större format

Här hittar du bilder på tjänstepersoner vid Lunds kommun

Så styrs Lund