Verklighetslabb inom vård- och omsorg

Bättre arbetsmiljö och mer delaktighet för brukare och patienter. Det är några av målen för verklighetslabbet som startar i Lunds kommun i höst. Vård- och omsorgsförvaltningen får 3,3 miljoner från innovationsmyndigheten Vinnova till projektet – en summa som de matchar och därmed satsas totalt 6,6 miljoner.

Ett verklighetslabb är ett projekt där man ute i verksamheten testar, utvecklar och förbättrar arbetssätt och rutiner. I Lunds kommun kommer verklighetslabbet kretsa kring att skapa en bättre arbetsmiljö och att göra brukare och patienter mer delaktiga i deras hälsa och vård.

–Det är glädjande att få den här möjligheten att få göra våra brukare mer självständiga och involverade i sin hälsa, samtidigt som arbetsmiljön för våra medarbetare förbättras, säger Lena Zander, projektledare.

Förbättrade rutiner, arbetssätt och ny teknik som gör vården bättre för både medarbetare och brukare är målet med projektet som kommer att pågå i två år. Fokus kommer att ligga på medarbetare och brukare som kommer att vara med under hela projektets gång.

–Både brukare och medarbetare kommer att vara involverade i projektet genom workshops och fokusgrupper för att förstå vad de tycker är viktigt och utveckla lösningar som är anpassade efter det, säger Lena Zander.

Verklighetslabbet startade 10 oktober 2017 och kommer att pågå fram till sista december 2019. Projektet drivs av en projektgrupp som löpande samarbetar med bland annat forskare, politiker, leverantörer, sjuksköterskor och andra medarbetare för att arbetet ska utvecklas genom hela processen.

Vill du veta mer?
Kontakta Sandra West,sandra.west@lund.seeller 046-359 83 31

Relaterad information

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/verklighetslabb

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se