Vård och omsorg

Vård- och omsorgsförvaltningen ska ge stöd, service och omvårdnad till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Kvalitet i vård och omsorg

Uppdraget kommer från vård- och omsorgsnämnden. Förvaltningen arbetar aktivt med att säkerställa och utveckla kvaliteten inom verksamheterna.

Relaterad information

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se