Zabrze, Polen

Lunds kommun har ett vänortsavtal med Zabrze som ligger i den sydpolska provinsen Silesien, på polska Śląsk (uttalas Slånsk). Första historiska fakta om Zabrze noterades under 1200-talet, då orten kallades Sadbre. Först 1922 fick Zabrze stadsrättigheter. Staden utvecklades snabbt och antalet invånare är idag omkring 180 000.

Zabrze är känd för sin industriella karaktär och har som mest haft tolv stenkolsgruvor, stålverk och maskinfabriker. Numera förekommer nästan ingen gruvdrift. I stället har man satsat mycket på högteknologisk produktion och akademiska institutioner, som Silesiens tekniska högskola och Medicinhögskola. Staden har även ett världsberömt kardiologiskt centrum för forskning och avancerade behandlingsmetoder, inte minst hjärttransplantationer.

I Zabrze görs stora satsningar på hållbara lösningar inom transport, bygg och energi. Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet är involverat i flera framgångsrika projekt, bl.a. att införa ett system för modern avfallshantering.

Stor vikt läggs vid det industriella kulturarvet. Flera objekt har bevarats och öppnats för besökare. I kolgruvorna Queen Luiza och Guido erbjuds guidade visningar flera hundra meter under markytan. Den underjordiska kanal som förbinder gruvorna är också unik,

Zabrze har ett rikt kulturliv, med teater, museer och ett av landets bästa konserthus.

En annan av stadens stoltheter är sportklubben Gornik Zabrze som uppnått stora internationella framgångar i fotboll och friidrott.

Vänortsföreningen Lund-Zabrze

Vänortsföreningen Lund-Zabrze är en ideell förening som bildades år 2003 på initiativ av Lunds kommun. Föreningen är öppen för alla som är intresserade av Polens kultur, historia, geografi och näringsliv med fokus på samarbete mellan städerna Lund och Zabrze.

Vänortsföreningen Lund-Zabrze vill skapa och utveckla relationerna mellan privatpersoner, företag, organisationer, föreningar och institutioner. Vår ambition är att genom olika aktiviteter föra städerna och länderna närmare varandra.

Föreningen organiserar olika aktiviteter inom bl.a. kultur, vetenskap, idrott och miljö.

För mer information se föreningens Facebooksida Lund Zabrze Vänortsförening  

Kontakt: lund.zabrze@gmail.com  

Relaterad information

Kontakt

Internationell sekreterare

Yvonne Brogaard Nelson
E-post/Email: yvonne.brogaard-nelson@lund.se

Samhällsstrateg - extern finansiering och projektutveckling (EU-samordnare)

Tommy Bengtsson
Telefon/Phone: +46-46-359 60 45
E-post/Email: tommy.bengtsson@lund.se

International Citizen Hub Lund

Lisa Andersson
Project Coordinator
lisa.andersson@lund.se
Phone +46 46 357099

Visiting address
Ekska huset
Sankt Petri Kyrkogata 4
Lund, Sweden

Postal address
Lund International Citizen Hub
Lunds kommun
Box 41
SE-221 00 Lund, Sweden

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se