Greifswald, Tyskland

Lunds kommun har sedan 1990 ett vänortssamarbete med universitets- och Hansastaden Greifswald som ligger belägen mellan öarna Rügen och Usedom.

Greifswald är en stad med cirka 60 000 invånare. Vid stadens universitet som grundades 1456 läser ca 10 000 studenter. Greifswald var som del av Svenska Pommern i svensk ägo från den Westfaliska freden 1648 till 1815 då området tillföll Preussen. Kända kulturella events i staden är festivalerna Nordischer Klang och Greifswalder Bachwoche.

Lund och Greifswald har likheter i form av att båda städerna har anrika universitet och domkyrkor. Dessutom blev båda städerna svenska i mitten av 1600-talet.

Vänortsföreningen Lund-Greifswald

I februari 1991 bildades vänortsföreningen Lund – Greifswald. Föreningens syfte är att skapa kontakt mellan människorna i Lund och Greifswald. Föreningen har genom åren fått många vänner i Greifswald, framför allt genom samarbetspartnern Deutsch-Schwedischer Verein.

Vänortsföreningen besöker Greifswald någon eller några gånger om året och de tyska vännerna kommer även till Lund. I juni varje år ordnas en något längre resa till olika delar av företrädesvis östra Tyskland. På hemmaplan ordnas föreläsningar om tysk kultur och historia.

Mer information om vänortsföreningen samt program 

För mer information, kontakta:

Gunilla Syren, ordförande
E-post: gunilla.syren@telia.com

Gunnel Holm, vice ordförande
E-post: gunnel.holm@kansliht.lu.se

Ulla-Britt Thylander, sekreterare
E-post: ullabritt.thylander@gmail.com

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/greifswald

Kontakt

Internationell sekreterare

Yvonne Brogaard Nelson
E-post/Email: yvonne.brogaard-nelson@lund.se

Samhällsstrateg - extern finansiering och projektutveckling (EU-samordnare)

Tommy Bengtsson
Telefon/Phone: +46-46-359 60 45
E-post/Email: tommy.bengtsson@lund.se

International Citizen Hub Lund

Lisa Andersson
Project Coordinator
lisa.andersson@lund.se
Phone +46 46 357099

Visiting address
Ekska huset
Sankt Petri Kyrkogata 4
Lund, Sweden

Postal address
Lund International Citizen Hub
Lunds kommun
Box 41
SE-221 00 Lund, Sweden

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se