Energi, klimat och miljöarbete

Våra projekt

Cityfied

CITyFiED som står för Replicable and Innovative Future Efficient Districts and cities ska demonstrera energieffektiviseringsåtgärder i befintliga bostäder i tre bostadsområden i Sverige, Spanien och Turkiet. I Lund ska 70-talsområdet Linero rustas upp med mer miljövänliga bostäder.

Målet är att husen ska använda 30 procent mindre energi och att fjärrvärmen ska bli minst 90 procent förnybar till 2020. Effektiviseringarna görs i ett systemperspektiv, vilket innebär att åtgärder i både hus, elnät och fjärrvärmesystem ingår.

I Linero samarbetar Lunds kommun, LKF, Kraftringen och IVL Svenska Miljöinstitutet för att gemensamt hitta innovativa och kostnadseffektiva lösningar.

För mer information: http://se.cityfied.eu
Projektet pågår: 2014-2019
Total projektbudget (ca): 455.000.000 SEK
Program: FP7

OptEEmAL

EU-projektet OptEEmAl handlar om utveckling av besluts- och designverktyg för energieffektiv renovering av äldre stadsdelar och hus. Utvecklingsprocessen sker genom en mix av utvecklings- och testaktiviteter, digitalt och fysiskt. I Lund är Polhemsskolan/ Bollhuset demosite. Projektets partnerskap består av offentliga institutioner, forskningsinstitutet, byggbolag m.m.
Projektet leds av spanska Cartif och består i övrigt av 13 partners i 8 europeiska länder.

För mer information: https://www.opteemal-project.eu/
Projektet pågår: 2015-2019
Total projektbudget (ca): 45.000.000 SEK
Program: Horizon 2020

Rest till Bäst - Biokol som lösning och produkt i det cirkulära och livskraftiga samhället

Det långsiktiga målet för projektet ”Biokol som lösning och produkt i framtidens uthålliga samhälle” är att omvandla samhällets organiska restprodukter till nyttiga, säkra och rena produkter. Lösning som utvecklas går ut på att behandla restprodukterna med en pyrolys-process så att föroreningar avlägsnas och där igenom får man fram biokol. Biokol har flera goda användningsområden som jordförbättring och odlingssubstrat, dessutom fungerar det som en koldioxidsänka då kolet långtidslagras i marken.
Projektet leds av Lunds kommun och övriga samarbetspartners är e-on, ECOERA, EkoBalans Fenix AB, Malmö kommun, Trelleborgs kommun, Sveriges lantbruksuniversitet, Sustainable business hub, Skånefrö, Scandinavian Green roof AB, Ekobalans Fenix

För mer information: https://www.vinnova.se/p/rest-till-bast---biokol-som-losning-och-produkt-i-det-cirkulara-och-livskraftiga-samhallet/
Projektet pågår: 2018-2020
Total projektbudget (ca): 20.000.000 SEK
Program: Utmaningsdriven Innovation – VINNOVA

Bäcken i byn

Syftet med projektet är att göra Sularpsbäcken mer tillgänglig samt att visa de höga naturvärden som finns i bäcken, särskilt i lekmiljön för havsöring. Projektet syftar även till att informera allmänheten om bäckens natur- och kulturhistoriska världen, att skapa platser för pedagogik och naturvägledning samt att förbättra förutsättningarna för havsöring att vandra, leka och växa upp i bäcken.

För mer information: Kontakta Park- och natur, Tekniska förvaltningen
Projektet pågår: 2017-2019
Total projektbudget (ca): 860.000 SEK
Program: LONA

Future

Future projektet ska bistå kommuner, regioner och andra offentliga myndigheter i att uppnå en högre grad av energi- och resurseffektivitet och öka andelen använd förnybar energi. Projektet kommer att ha sju case som var för sig arbetar med olika aspekter av problemställningen. Det handlar om allt från smart lagring av energi, smarta energinät och cirkulära lösningar som stödjer resurseffektivitet. Bland annat ska projektet, på ett sjukhusområde, testa att dela och balansera energiflöden. Man ska också se hur överblivna textilier kan bli en del av framtidens byggnader.
Projektet leds av danska Gate21 och består av 20 andra partner i Danmark och Sverige. Partners representerar universitet, kommuner, regioner och företag.

För mer information: https://www.gate21.dk/project/future/?lang=sv
Projektet pågår: 2018-2021
Total projektbudget (ca): 66.000.000 SEK
Program: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Kontakt

Internationell sekreterare

Yvonne Brogaard Nelson
E-post/Email: yvonne.brogaard-nelson@lund.se

Samhällsstrateg - extern finansiering och projektutveckling (EU-samordnare)

Tommy Bengtsson
Telefon/Phone: +46-46-359 60 45
E-post/Email: tommy.bengtsson@lund.se

International Citizen Hub Lund

Lisa Andersson
Project Coordinator
lisa.andersson@lund.se
Phone +46 46 357099

Visiting address
Ekska huset
Sankt Petri Kyrkogata 4
Lund, Sweden

Postal address
Lund International Citizen Hub
Lunds kommun
Box 41
SE-221 00 Lund, Sweden

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se