Projekt och samverkan

Lunds kommun är en aktiv partner i ett stort antal utvecklingsprojekt.

Ofta drivs projekten med extern finansiering från exempelvis VINNOVA eller EU-program som Horizon 2020, Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och Erasmus+. Projekten bedrivs i lokala, regionala, nationella och internationella samarbeten. Nedan presenteras ett antal projekt som kommunen deltar i.

Om ni är intresserade av att samverka med Lunds kommun så är ni välkomna att vända er till Tommy Bengtsson, samhällsstrateg med inriktning extern finansiering.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/projekt-samverkan

Kontakt

Internationell sekreterare

Yvonne Brogaard Nelson
E-post/Email: yvonne.brogaard-nelson@lund.se

Samhällsstrateg - extern finansiering och projektutveckling (EU-samordnare)

Tommy Bengtsson
Telefon/Phone: +46-46-359 60 45
E-post/Email: tommy.bengtsson@lund.se

International Citizen Hub Lund

Lisa Andersson
Project Coordinator
lisa.andersson@lund.se
Phone +46 46 357099

Visiting address
Ekska huset
Sankt Petri Kyrkogata 4
Lund, Sweden

Postal address
Lund International Citizen Hub
Lunds kommun
Box 41
SE-221 00 Lund, Sweden

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se