Fokusområde: Social hållbarhet

Som Skandinaviens första stad för Mänskliga rättigheter antogs Lunds kommuns första program för social hållbarhet av kommunfullmäktige i augusti 2020.

Våra mål

Syftet med program för social hållbarhet är att skapa jämlika livsvillkor och
förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund – Ett Lund för
alla. Program för social hållbarhet har sex prioriterade områden:

  1. Demokrati: Skapa jämlika möjligheter till delaktighet och inflytande.
  2. Utbildning och lärande: Skapa jämlika förutsättningar för ett livslångt lärande
  3. Levnadsvanor: Främja hälsosamma vanor genom hela livet
  4. Arbete och sysselsättning: Ökad etablering på arbetsmarknaden
  5. Boende och närmiljö: Hela Lund ska leva och utvecklas
  6. Jämställdhet: Kvinnor, män och icke-binära ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv

Mer information

Klicka här för att läsa mer om arbetet med social hållbarhet i Lunds kommun.

 

Så här gör vi för att nå målen

Verksamhet
Åtgärder för att främja hälsa
Åtgärder för att främja trygghet
Lund som mänskliga rättighetsstad
Åtgärder för att främja jämställdhet och jämlikhet