Våra fokusområden

Fokusområden ska vara avgränsade och prioritera de övergripande målområden som ska ta kommunen i riktning mot visionen. Det kan adressera en särskild utmaning som kommunen har eller vara ett område som man vill uppmärksamma särskilt.

Lund ska vara en attraktiv och kreativ plats

I fokusområdet "Lund ska vara en attraktiv och kreativ plats" har kommunen två delmål – ett som berör Lund som plats att leva och bo på samt ett som handlar om kommunens företagsklimat.

Lund ska vara en attraktiv och kreativ plats

Inflytande, delaktighet och service

I fokusområdet "Inflytande, delaktighet och service" har kommunen målet att dels ge goda möjligheter till insyn och inflytande, dels att boende och verksamma i kommunen ska uppleva ett gott bemötande och hög tillgänglighet från kommunen.

Inflytande, delaktighet och service

Ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål – ett resultatmål och ett skuldsättningsmål – inom ramen för god ekonomisk hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014–2020 (LundaEko II) är det övergripande programmet för att nå målet inom fokusområdet ekologisk hållbarhet. LundaEko innehåller åtta prioriterade områden. Nedan redovisas det prioriterade området ”Minsta möjliga klimatpåverkan”.

Ekologisk hållbarhet

Social hållbarhet

Som Skandinaviens första stad för Mänskliga rättigheter antogs Lunds kommuns första program för social hållbarhet av kommunfullmäktige i augusti 2020. Syftet med program för social hållbarhet är att skapa jämlika livsvillkor och
förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund – Ett Lund för alla. 

Social hållbarhet

Långsiktig kompetensförsörjning

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig del i arbetet med kompetensförsörjning. Här kan du läsa mer om vilka mål och vad kommunen gör för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare i kommunen.

Långsiktig kompetensförsörjning

Förslag på nya fokusområden

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att göra den till en del av EVP-processen 2021-2023. Tills dess kvarstår Lunds kommuns nuvarande mål och fokusområden. Detta är de föreslagna nya fokusområden: 

Smartare Lund

 • Vi vill att Lund ska ha utbildning i världsklass.
 • Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen.
 • Vi vill ta tillvara på den samlade kunskapen hos alla som bor, verkar eller vistas i Lund.

Höjd kvalitet och ett gott bemötande

 • Vi vill bidra till bättre service och höjd kvalitet i verksamheten.
 • Vi vill öka tillgängligheten och alltid ge ett gott bemötande.
 • Vi vill öka kommuninvånarnas inflytande.

Ett starkt samhällsengagemang

 • Vi vill skapa jämlika livsvillkor i nära samverkan med lundaborna och civilsamhället.
 • Vi vill ge kraft åt lundabornas engagemang.
 • Vi vill att lundaborna ska ha en hög tilltro till kommunen.

Ett grönt föredöme

 • Vi vill att Lund ska vara en föregångskommun för hållbarhet.
 • Vi vill att Lunds hållbarhetsarbete ska bidra till ett mer hälsosamt och attraktivt Lund.
 • Vi vill minska Lunds klimatavtryck.