Skatten i Lund

Boende i Lund betalar 21,24 kronor per intjänad hundralapp. Inklusive regionskatt betalar du 32,42 kronor.

Vart går skattepengarna?

Verksamhet

Fördelningen av utgifter för verksamheterna i Lunds kommun 2020
Diagram som visar kostnadsfördelningen i procent för verksamheter i kommunen under 2020.

 
Verksamhet miljoner kronor andel i procent
Politisk verksamhet 68 1 %
Infrastruktur, skydd med mera 380 6 %
Kultur och fritid 349 5 %
Pedagogisk verksamhet 3 173 48 %
Vård och omsorg samt särskilt riktade insatser 2 680 40 %
Summa verksamhet 6 650 100 %

Kostnader

Fördelningen av kostnader i Lunds kommun 2020
Diagram som visar kostnadsfördelningen i Lunds kommun 2020.

 
Kostnader miljoner kronor andel i procent
Löner och pensionskostnader 5 136 59 %
Köp av huvudverksamhet 1 346 15 %
Lämnade bidrag 311 4 %
Lokaler, avskrivningar 797 9 %
Material, tjänster och avgifter 1 025 12 %
Finansiella kostnader 61 1 %
Summa kostnader 8 676 100 %

Intäkter

Fördelningen av intäkter i Lunds kommun 2020

Diagram som visar intäktsfördelningen i Lunds kommun under 2020.

 
Intäkter miljoner kronor andel i procent
Skatteintäkter 6 004 66 %
Försäljning verksamhet och tjänster 655 7 %
Taxor/avgifter 431 5 %
Generella statsbidrag 966 11 %
Bidrag 559 6 %
Intäkter från hyror och arrende 255 3 %
Finansiella intäkter 191 2 %
Summa intäkter 9 061 100 %

Mer information om resultaten finns i vår årsredovisning

Kommunalskatten i Lund över tid

 
År Skatten i Lund
  Kommunen Regionen Totalt
2020 21,24 11,18 32,42
2019 21,24 11,18 32,42
2018 21,24 10,69 31,93
2017 21,24 10,69 31,93
2016 21,24 10,69 31,93
2015 21,24 10,69 31,93
2014 21,24 10,69 31,93
2013 20,84 10,39 31,23
2012 20,84 10,39 31,23
2011 20,84 10,39 31,23