Delårsrapport

Under året upprättas två delårsrapporter. Delårsrapport 1 innehåller en prognos för det ekonomiska utfallet för året. I delårsrapport 2 görs på basis av uppnådda resultat de första åtta månaderna en bedömning av om utvecklingen går in en önskad riktning i förhållande till fokusområde, mål och ekonomiskt utrymme.

 

Relaterad information

Faktaansvarig: Cecilia Åkesson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se