Utvecklingsmål och fokusområden

Fokusområdena är våra prioriterade övergripande målområde som hjälper oss ta kommunen i riktning mot visionen. De kan adressera en särskild utmaning som kommunen har eller vara områden som vi vill uppmärksamma särskilt.

Smartare Lund

 • Vi vill att Lund ska ha utbildning i världsklass.
 • Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen.
 • Vi vill ta tillvara på den samlade kunskapen hos alla som bor,
 • verkar eller vistas i Lund.

Höjd kvalitet och ett gott bemötande

 • Vi vill bidra till bättre service och höjd kvalitet i verksamheten.
 • Vi vill öka tillgängligheten och alltid ge ett gott bemötande.
 • Vi vill öka kommuninvånarnas inflytande.

Ett starkt samhällsengagemang

 • Vi vill skapa jämlika livsvillkor i nära samverkan med lundaborna och civilsamhället.
 • Vi vill ge kraft åt lundabornas engagemang.
 • Vi vill att lundaborna ska ha en hög tilltro till kommunen.

Ett grönt föredöme

 • Vi vill att Lund ska vara en föregångskommun för hållbarhet.
 • Vi vill att Lunds hållbarhetsarbete ska bidra till ett mer hälsosamt och attraktivt Lund.
 • Vi vill minska Lunds klimatavtryck.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se