Trend- och omvärldsanalys

Här hittar du Lunds kommuns omvärldsanalys, en rapport som beskriver fem trender som på olika sätt påverkar Lund.

Här hittar du Lunds kommuns omvärldsanalys, en rapport som beskriver 10 trender som på olika sätt påverkar Lund. Dessa trender är:

  • Konkurrensen om arbetskraften ökar
  • Urbaniseringen fortsätter att öka
  • Ökad polarisering i samhället
  • Transportsystem i förändring 
  • Kommunens roll i förändring 
  • Ökade behov av individuella möjligheter 
  • Ökad digitalisering och transformering av arbete
  • Ökat informationskrav från invånare 

För en del av trenderna beskrivs trendernas bakgrund, tidigare utveckling, i Lund. För samtliga trender listas ett antal uppskattade konsekvenser av trenderna för Lund och Lunds kommun. Rapportens struktur följer omvärldsanalysens arbetsprocess. Varje avsnitt inleds med en kortfattad beskrivning av trenden, eventuell bakgrund samt slutligen trendens konsekvenser för Lund i nära framtid (1-3 år).

Relaterad information

Faktaansvarig: Jens Nilson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se