Omvärldsanalys Lunds kommun

Här hittar du Lunds kommuns omvärldsanalys, en rapport som beskriver fem trender som på olika sätt påverkar Lund. Dessa trender är:

  • Befolkningen förändras vilket ställer förändrade krav på skola, vård och omsorg samt andra välfärdsfunktioner.
  • Lunds attraktivitet och Lunds kommun som arbetsgivare
  • Platsen i Lund - allt viktigare med attraktiv, smart och hållbar stad
  • Rådigheten minskar - Lunds kommuns roll ändras
  • Tekniksamhället

För en del av trenderna beskrivs trendernas bakgrund, tidigare utveckling, i Lund. För samtliga trender listas ett antal uppskattade konsekvenser av trenderna för Lund och Lunds kommun. Rapportens struktur följer omvärldsanalysens arbetsprocess. Varje avsnitt inleds med en kortfattad beskrivning av trenden, eventuell bakgrund samt slutligen trendens konsekvenser för Lund i nära framtid (1-3 år).

Relaterad information

Faktaansvarig: Anna Andersson

Kontakt

Kommunkontoret

Lisa Gunnefur

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon: 046-359 59 61
E-post: Lisa.gunnefur@lund.se