Betalningsuppgifter

Har du fått en faktura från Lunds kommun eller behöver av annan anledning göra en inbetalning? Behöver du fakturera Lunds kommun? Här finns de uppgifter du behöver.

Organisationsnummer

212000-1132

VAT-nr

SE212000113201

Postadress

Se sidans fot.

Fakturaadress

Lunds kommun 
Box 5
221 00 Lund

Om du är leverantör och har frågor om fakturering, kontakta: ehandel_lev@lund.se

Bankgiro

Använd i första hand det gironummer som står på fakturan. Lunds kommun har ett flertal olika bankgiron avseende inbetalningar för olika ändamål. Är du osäker på vilket bankgiro du ska använda dig av, kontakta: kund_bank@lund.se

Bank

Nordea Bank Abp

Utlandsbetalningar

Befinner du dig utomlands går det också bra att göra en inbetalning till Lunds kommun, men då måste du ange IBAN-nummer (international bank account number) och BIC/SWIFT-kod (bank identifier code).

BIC/SWIFT-kod

NDEASESS

IBAN

SE62 9500 0099 6042 0026 2923

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se