Händelser under året 2019

Det händer väldigt mycket i Lunds kommun. Här har några av de viktiga händelserna från 2019.

Bild på byggkran i Brunnshög med träd i förgrunden och mycket himmel.

Det är fortsatt ett stort intresse för att bygga bostäder i Lund. 2019 är ett rekordår med närmare 1 300 påbörjade bostäder och över 1 600 färdigställda. De flesta påbörjade bostäderna återfinns i Lunds tätort inklusive Stångby, men ett stort antal bostäder har även påbörjats i Södra Sandby.

Världens största lågtemperaturfjärrvärmenät på Brunnshög i Lund invigdes.

Under året har det nya mobilitetshuset Svane invigts. Parkeringsanläggningen är unik genom att vara självförsörjande på el.

Större utredningar har påbörjats, såsom Program Stambanan och utredning järnväg i tunnel genom Lund. Spårvägsbyggnationen har avslutats och alla delar har öppnats för allmänheten.

Nytt samverkansavtal har tecknats med Lunds universitet. Syftet med avtalet är att i nära samverkan med Lunds universitet utveckla Lund till ett levande, ledande och attraktivt kunskapscentrum.

Lunds kommuns helägda bolag organiserades i en koncernstruktur under ett nybildat moderbolag, Lunds Rådhus AB, från och med den 31 december 2019.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att bilda destinationsbolaget Visit Lund AB. Lund Convention Bureau och Lund Tourist Center kommer under 2020 att gå över i Visit Lund AB.

Våra skolor

I början på hösten beslutade kommunfullmäktige att Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan ska samlokaliseras på Svaneskolans tomt. Målsättningen är att Hedda Anderssongymnasiet ska kunna flytta in i sina nya lokaler till höstterminen 2023.

Ett antal större om-, till- och nybyggnadsprojekt har färdigställts under året, bland annat Delfinskolan och Delfinens förskola samt Lerbäckshallen. Delfinenskolan och Delfinens förskola är det andra gemensamma 3D-fastighetsprojekt (skola, förskola och studentbostäder) som kommunen genomför tillsammans med Stiftelsen AF Bostäder.

Utmärkelser och nomineringar

Förutom att vara en av Sveriges främsta miljökommuner, utmärkte sig Lund inom flera områden under 2019. Här är några exempel:

  • Under 2019 har elever från Lunds kommuns gymnasieskolor vunnit priser i bland annat Yrkes-VM, Fysik-OS, Internationella biologiolympiaden, Språkolympiaden, årets UF-företagare och en nominering till Lilla Augustpriset.
  • 2019 års utmärkelse ”Skolbibliotek i världsklass” gick till åtta skolor i Lund, bland annat Spyken, Katedralskolan och Polhemskolan.
  • Lund placerade sig på förstaplats tillsammans med Paris, Köpenhamn och Florens i EU-kommissionens rapport ”The Cultural and Creative Cities Monitor”. Utmärkelsen delades ut till städer med störst kreativ och kulturell potential i Europa och speglar bland annat städernas kulturella, sociala och ekonomiska livskraft.
  • Sveriges Arkitekter nominerade Lunds kommun och Västerbro till det prestigefulla Planpriset 2019. Kommunen kom på delad andraplats.
  • Under 2019 hamnade Lund på en andraplats i årets kommunrankning Miljöbästa kommun, av tidningen ”Aktuell Hållbarhet”.
  • För fjärde året i rad utsågs Lund till bästa kommunen i Sverige på hållbara transporter i SHIFT:s kommunrankning. Även i Cykelfrämjandets kommunvelometer placerades Lund högt: i år blev det en tredjeplats i den nationella kommunrankningen.
  • Lunds kommun tilldelades tre förstaplaceringar vid Ekomatscentrumsårliga diplomeringsceremoni: Bästa ekomatskommun med störst andel ekologiska livsmedel, Bästa svekologiska kommun med störst andel svenskproducerade ekologiska livsmedel samt Ekobrödspriset med störst andel ekologiskt bröd.
  • Två av White Guide Juniors priser – Årets skolkock samt Årets hållbara offentliga restaurang – tilldelades Byskolan i Lunds kommun.
  • Sesam daglig verksamhet tilldelades första priset vid den internationella kokbokstävlingen Gourmand Award i Macao, Kina med kokboken ”Mat med flera mål”.