Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag

Årsredovisningen redogör för kommunens och bolagens verksamheter. Den innehåller information om det ekonomiska resultatet, finansiering av verksamheten, ekonomisk ställning vid årets slut samt uppföljning och utvärdering av kommunens fokusområden och mål.

Vart gick skattepengarna?

Här nedan kan du se hur Lunds kommun använde skattepengarna för 2017.

 

 

 

Fem år i sammandrag

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/arsredovisning

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se