Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag

Årsredovisningen redogör för kommunens och bolagens verksamheter. Den innehåller information om det ekonomiska resultatet, finansiering av verksamheten, ekonomisk ställning vid årets slut samt uppföljning och utvärdering av kommunens fokusområden och mål. Årsredovisningen granskas av kommunrevisionen och fastställs av kommunfullmäktige.

Årsredovisningar

Här hittar du den aktuella årsredovisningen och årsredovisningar från tidigare år.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/arsredovisning