Välkommen till digitala handlingar

Handlingarna till nämndernas möten läggs ut en vecka före möte, och ligger kvar tills de ersätts med nya.

Samtliga nämnder i Lunds kommun listas nedan men du har endast åtkomst till den/de nämnder du har begärt tillgång till. Genom att klicka på den nämnd du har begärt tillgång till så kommer du till de digitala handlingarna.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se