E-Arkiv

Många kommuner står inför en gemensam utmaning när det gäller behovet av att kunna arkivera den stora mängd digital information som alstras i IT-system och andra digitala miljöer.

Ett system för bevarande, e-arkiv, fungerar som ett slutarkiv för digital information och uppfyller lagstiftningens krav på att våra medborgare ska kunna ta del av allmänna handlingar på ett effektivt och säkert sätt över generationer. Ett e-arkiv är samtidigt en viktig länk i hela den digitala informationskedjan, dels genom att vara en resurs till verksamheternas olika informations- och ärendeprocesser, men även för att uppfylla kraven från lagstiftningens håll, inte minst den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Lunds kommun, tillsammans med 12 andra skånska kommuner, genomförde under 2016 en förstudie med fokus på förutsättningarna att samverka kring ett gemensamt e-arkiv. Förstudiens styrgrupp har utifrån en gemensam målbild kommit fram till att ett samverkansavtal med Lund som värdkommun är den lösning som man ser som den möjliga vägen framåt (se KS 20160619).

Ett projekt för att uphandla och implementera ett e-arkiv är nu igång under namnet "SkånEarkiv". Idag består projektet av 16 samverkande kommuner runt om i Skåne.  

Deltagande kommuner

Lund (värdkommun), Bjuv, Hörby, Klippan, Landskrona, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Svedala, Skurup, Trelleborg.

Aktuellt i projektet

  • Dokumentation inför upphandlingen färdigställs.
  • Upphandlingen förbereds.
  • Arkiveringsbehoven för de ingående kommunerna håller på att kartläggas.
  • Processer för bla. systemanslutning till e-arkivet tas fram.

Vill du veta mer om projektet?

Projektsponsor
Jesper Jacobsson
jesper.jacobsson@lund.se

Projektledare 
Lina Fogander
lina.nyrellfogander@lund.se

Delprojektledare
Oscar Persson
oscar.persson2@lund.se

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/skanearkiv

Kontakt

Stadsarkivet

Telefon:
Matthias Lindgren: 046-359 59 46
Magnus Nilsson: 046-359 38 93
Jan Owe Berg: 046-359 59 45

E-post: stadsarkivet@lund.se
Besöks- och postadress: Lunds Stadsarkiv, Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, 224 78 LUND
Hitta hit: Stadsbuss 5 går till Arkivcentrum Syd via Bantorget och Botulfsplatsen. Hållplats: Arkivcentrum Syd

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se