Lunds överenskommelse med idéburen sektor

Vill du, din förening eller organisation engagera er i att stärka samverkan kring frågor som är viktiga för Lund och Lundaborna? Överenskommelsen handlar om hur kommunen och idéburen sektor i Lund ska kunna utveckla ett fördjupat samarbete kring frågor som är viktiga för vår stad och medborgarna.

Anslut din förening till överenskommelsen

Alla föreningar och organisationer i Lund kan löpande ansluta sig genom att skicka in ett styrelseprotokoll med beslut om att föreningen/organisationen vill ansluta sig. Förutsättningen är att föreningen utgår från en demokratisk värdegrund, att alla människor har ett lika värde och att föreningen gynnar samhälls- och medlemsintresset.

Mejla styrelseprotokollet till: kommunkontoret@lund.se
Ange ”Lunds Överenskommelse” i rubrikraden.

Samverkansplan för överenskommelsen

Nu arbetar vi vidare med överenskommelsen och går in i genomförandefasen. Överenskommelsens samverkansplan är vägledande för genomförandet och prioriterar vilka områden Lunds kommun och idéburen sektor i Lund ska samverka kring. Samverkansplanen berör följande samverkansområden:

 • Inkludering
 • Hälsosamma levnadsvanor
 • Hållbar utveckling med utgångspunkt i Agenda 2030
 • Demokrati, delaktighet och trygghet

Överenskommelsen mellan Lunds kommun och idéburen sektor antogs av kommunfullmäktige 2019. Samverkansplanen antogs av kommunstyrelsen våren 2021.

Här kan du läsa överenskommelsen mellan Lunds kommun och idéburen sektor

Här kan du läsa samverkansplanen

Processbild för Överenskommelsen

Samverkansgrupp för överenskommelsen

Arbetet med Lunds överenskommelse med den idéburna sektorn sker i samverkan. Samverkansgruppen består av följande representanter:

 • Ulrika Dagård, kommunkontoret, Lunds kommun

 • Anna Sigurgeirsdottir, kultur- och fritidsförvaltningen, Lunds kommun

 • Ellen Isaksson, kultur- och fritidsförvaltningen, Lunds kommun

 • Thomas Göransson, vård- och omsorgsförvaltningen, Lunds kommun

 • Mija Toftner, vård- och omsorgsförvaltningen, Lunds kommun

 • Pia Forsberg, socialförvaltningen, Lunds kommun

 • Bengt Selander, Finsam, Lund

 • Erwin Apitzsch, Paraplyorganisation för idrottsföreningar i Lund, PIL

 • Axel Wallin, Lunds ideella föreningars paraplyorganisation med socialt arbete, LIPS

 • Annette Danielsson, Svenska kyrkan

 • Johan Lindén, S:t Thomas av Aquino församling, Katolska kyrkan

 • Birgitta Larsson Printz, Lunds frivilliga samhällsarbetare

 • Cecilia Mallard, ABF MittSkåne

Vad innebär överenskommelsen?

Syftet är att stärka förutsättningarna för samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund. Överenskommelsen ska leda till att parterna får ökad kunskap om varandras roller, förutsättningar och möjligheter, för att på så sätt stimulera till ett positivt, nyfiket och öppet samarbetsklimat och ett gemensamt hållbart utvecklingsarbete. Lunds kommun vill uppmärksamma och synliggöra idéburen sektors viktiga roll som opinionsbildare och röstbärare, samt stärka idéburen sektors roll som aktör i samhällsutvecklingen.

Så har överenskommelsen arbetats fram

Initiativet till att arbeta fram en lokal överenskommelse kom från PIL (Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund) och LIPS (Lunds ideella föreningars paraplyorganisation med socialt arbete). Överenskommelsen har arbetats fram i olika grupper med representanter från kommunen och idéburen sektor. Kommunfullmäktige fattade i januari 2019 beslut om överenskommelsen.

Anslutna föreningar

Följande föreningar är anslutna till Lunds överenskommelse med den idéburna sektorn:

 1. ABF MittSkåne
 2. Akdemiska Föreningen
 3. Al-Mandeiska Föreningen Skåne
 4. Odarslöv Byalag 
 5. Cykelkultur i Lund
 6. Eos Cares
 7. Equmenia Lund Västerkyrkans unga
 8. Hörselskadades Riksförbund Lund
 9. IM Lunds Lokalförening
 10. Juristjouren Lund
 11. Kreativa Akademin
 12. Kuratorskollegiet
 13. Kvinnojouren i Lund
 14. Lilla Teatern, Lund
 15. Linero Idrottsförening
 16. LIPS – Lunds ideella föreningars paraplyorganisation för socialt arbete
 17. LUGI Handboll
 18. Lunds frivilliga samhällsarbetare
 19. Lunds Naturskyddsförening
 20. Lunds Studenters Folkdanslag
 21. Lunds universitets studentkårer (LUS)
 22. PIL – Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund
 23. Makalösa föräldrar Lund
 24. Real Fighter
 25. Riksteatern Lund 
 26. Rädda Barnen, Lund
 27. Röda Korsets Ungdomsförbund, Lund
 28. Simklubben Poseidon
 29. SPF Seniorerna Lundakretsen
 30. S:t Thomas av Aquino församling
 31. Studiefrämjandet, Skåne län
 32. Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden  
 33. Svenska kyrkan, Lunds pastorat 
 34. Tjejjouren i Lund
 35. Tamam Lund
 36. Unicef Lund
 37. Vänskapens hus

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/overenskommelsen