Lämna ett Lundaförslag

Har du en idé eller ett förslag på hur vi i Lunds kommun kan bli ännu bättre? Genom att lämna ett Lundaförslag kan du som Lundabo vara med och påverka det som är viktigt för dig! Du kan även kommentera och rösta på andras förslag. Lundaförslaget gör att politikerna kan se vilka frågor som engagerar Lundaborna och vi fångar upp goda idéer och förslag som gör oss bättre!

Här lämnar du ditt Lundaförslag

Förslaget läggs ut på webbplatsen där andra kommuninvånare kan stötta. Förslag med mer än 100 röster under en 60 dagars period tas upp i den nämnd som frågan berör.

För att lämna ett förslag

För att lämna ett förslag använder du vår e-tjänst, där du registrerar dig med namn, adress och personuppgifter. Ditt namn kommer att synas vid förslaget, som publiceras inom två arbetsdagar. Du behöver vara folkbokförd i Lunds kommun för att lämna förslag. 

Tänk på att e-förslaget behöver ha en rubrik och en beskrivning av din idé. Beskrivningen ska ge tydlig information om vad du vill ska hända och varför. Det går bra att bifoga bilder, filmer och dokument.

Dela ditt förslag vidare

Du ansvarar själv för att sprida ditt förslag och få andra Lundabor att rösta på det. Detta kan du göra exempelvis via sociala medier. Förslaget finns publicerat på lund.se under 60 dagar.

Aktuella förslag

Läs, kommentera och rösta på aktuella förslag

För att kunna rösta och kommentera behöver du vara folkbokförd i Lunds kommun.

Vad händer sen?

Lundaförslag som efter 60 dagar har fått 100 röster eller fler lämnas över till den nämnd som frågan berör, för handläggning och beslut. Du som lämnat förslaget får information om vad som händer i ärendet via e-post.

Vilka förslag tas inte emot?

Vi förbehåller oss rätten att bestämma vad som publiceras. Anledningar till att ditt Lundaförslag inte publiceras kan vara:

  • Förslaget är en felanmälan eller en synpunkt. Vi hanterar det då istället i våra system för felanmälan eller synpunkshantering.
  • Förslaget strider mot gällande lagstiftning, är diskriminerande, bryter mot kommunens övriga policydokument eller på andra sätt uppfattas olämpligt.
  • Förslaget rör enskilda ärenden eller kan härledas till enskilda personer.
  • Det är marknadsföring av en produkt eller kommersiell verksamhet.
  • Förslaget rör en fråga utanför kommunens verksamhetsområden, exempelvis kollektivtrafiken, Trafikverkets vägar, sjukvård, privatägd mark.
  • Förslaget handlar om kommunens interna organisation eller personalfrågor.
  • Någon annan har lämnat ett snarlikt förslag under de senaste 12 månaderna.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lundaforslaget