11 september, 2018

På valnatten räknades rösterna och ett preliminärt valresultat blev klart.

Nu i veckan gör länsstyrelsen den slutliga rösträkningen. Då räknas även personrösterna. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till landstingsfullmäktige.

På valmyndighetens webbplats, www.val.se, kan du följa rösträkningen. Resultat publiceras efterhand som det blir klart.

Vad händer mer i höst? 

Under hösten sker ett antal händelser innan nya nämnder kan tillträda i januari. Så här ser det ut:

September

12 september: Valnämnderna påbörjar den preliminära rösträkningen av förtidsröster som inte kunde granskas på valdagen. Den avslutas senast den 13 september.

Oktober

11 oktober: Sista kommunfullmäktige för innevarande mandatperiod. (Kommunfullmäktiges mandatperiod slutar 15 oktober.)

25 oktober: Första kommunfullmäktige för nya fullmäktige. (Kommunfullmäktiges mandatperiod börjar 15 oktober.) Nytt presidie för kommunfullmäktige väljs. Ny kommunstyrelse och valberedning väljs samt nya kommunalråd och partiföreträdare väljs.

November

29 november: Kommunfullmäktige har budgetsammanträde.

December

20 december: Kommunfullmäktige har sammanträde. Nämnder och styrelser för mandatperioden 2019-2022 väljs.

Januari

1 januari: Nyvalda nämnder och styrelser tillträder.