Allmänna val

De allmänna valen är sammanlagt fyra: val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige (det vill säga fullmäktige i Region Skåne), val till kommunfullmäktige (i Lunds kommun) och val till Europaparlamentet.

Valet till riksdagen

Valet till riksdagen avser de ledamöter som representerar oss medborgare där. Riksdagen, som består av 349 ledamöter, är den högsta beslutande församlingen i landet.

Valet till Region Skåne

Valet till fullmäktige i Region Skåne avser de ledamöter som representerar oss medborgare i Region Skåne.

Valet i din kommun, Lund

Valet till kommunfullmäktige avser de sammanlagt 65 ledamöterna som representerar oss Lundabor där.

Så styrs Lund

Valet till Europaparlamentet

Sverige väljer 20 parlamentariker som ska representera Sverige. Idag sitter 751 ledamöter i Europaparlamentet från EU:s 28 medlemsländer. De beslutar bland annat om EU:s budget och stiftar lagar. 

Ansvar för genomförande av valen

I varje kommun ansvarar valnämnden för valets genomförande.

Det kommer finnas flera möjligheter att rösta:

  • Röstning på valdagen i vallokalen
  • Förtidsröstning
  • Röstning i utlandet
  • Röstning med bud
  • Ambulerande röstmottagning

Du kan förtidsrösta var som helst i landet med ditt röstkort och din id-handling om du inte kan rösta på valdagen. Förtidsröstningen börjar 18 dagar före valdagen.

Du kan brevrösta eller rösta på många ambassader eller konsulat. Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta, skicka sin röst med posten. För mer information och beställning av material, kontakta Valmyndigheten.

Läs mer om det svenska valsystemet och hur du kan rösta på Valmyndighetens webbsidor

Att arbeta med valet som röstmottagare

Nästa val, valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, hålls i september 2022. Vill du bli arbeta som röstmottagare?

Här anmäler du ditt intresse för att medverka

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/val