Byggnadsnämndens sammanträde 2020-06-23 protokoll

Byggnadsnämndens sammanträde 2020-06-23 protokoll

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-23

Paragrafer

§§ 115–140

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2020-06-30

Datum då anslag/bevis tas ned

2020-07-22

Förvaringsplats för anslag/bevis

Byggnadsnämndens kansli, stadsbyggnadskontoret, plan 5, Kristallen, Brotorget 1

Sekreterare

Jenny de Navarro Jones