Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-06-01

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

vård- och omsorgsnämndensarbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-06-01

Paragrafer i protokollet som justerats

paragraferna 36-47

Period när anslaget finns publicerat

Anslaget finns publicerat 2021-06-11 till 2021-07-05

Anslaget förvaras på vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund.

Kontakta nämnden: vardochomsorg@lund.se