Anslag: Miljönämndens sammanträde 2021-09-09

Miljönämndens protokoll är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Miljönämnden 

Sammanträdesdatum
2021-09-09

Paragrafer som justerats 
§§ 52-82

Period när anslaget finns publicerat
2021-09-15 till 2021-10-07

Förvaringsplats för anslag/bevis
Miljöförvaltningen 

Sekreterare 
Anna Kristensen