Anslag: Miljönämnden 2021-10-07

Miljönämndens protokoll är nu justerat

Styrelse eller nämnd
Miljönämnden

Sammanträdesdatum
2021-10-07

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 83-93

Period när anslaget finns publicerat
2021-10-14 - 2021-11-05

Förvaringsplats för anslag/bevis
Miljöförvaltningen 

Sekreterare 
Anna Kristensen