Anslag: byggnadsnämndens sammanträde 2021-02-11

Protokollet från byggnadsnämndens sammanträde är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Byggnadsnämndens sammanträde

Sammanträdesdatum

2021-02-11

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 17-36

Protokoll från byggnadsnämndens sammanträde 2021-02-11

Period när anslaget finns publicerat
2021-02-23 till 2021-03-17

Förvaringsplats för anslag/bevis
Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5, Brotorget 1, Lund

Sekreterare
Jenny de Navarro Jones

Kontakta nämnden