Anslag: byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-06-03

Protokollet från byggnadsnämndens arbetsutskott är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-06-03

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 25-28

Period när anslaget finns publicerat
2021-06-11 till 2021-07-05

Förvaringsplats för anslag/bevis
Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5, Brotorget 1, Lund

Sekreterare
Jenny de Navarro Jones

Kontakta nämnden